menu

第38回 学童軟式野球大会秋田市予選

第38回 学童軟式野球大会秋田市予選

秋田市向浜4面球場 D面
準決勝 第1試合
2018/06/03
SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
飯島南野球スポーツ少年団 0 0 0 1 3 0 0    

4

金足西野球スポーツ少年団 0 0

2

0 0 0 0     2
秋田市向浜4面球場 B面
準決勝 第1試合
2018/06/03
SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
東野球スポーツ少年団 0 0 1 0 0        

1

勝平野球スポーツ少年団 2 4

0

2 X         8
5回コールド
決勝
2018/06/03
SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
勝平野球スポーツ少年団 0 0 0 0 0        

0

飯島南野球スポーツ少年団 1 0

2

3 1         7
7回コールド

優勝
飯島南

準優勝
勝平